فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 9

کتاب مکانیک جامدات Ross

کتاب مکانیک جامدات Ross

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک جامدات Ross

حل تمرین کتاب مکانیک جامدات Ross

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم منحنی های گشتاور و جریان استاتور و ضریب توان استاتور و بازده بر حسب لغزش ماشین القایی

کد متلب رسم منحنی های گشتاور و جریان استاتور و ضریب توان استاتور و بازده بر حسب لغزش ماشین القایی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی مهندسی واکنش شیمیایی Fogler - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب مبانی مهندسی واکنش شیمیایی Fogler - ویرایش چهارم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی Wilkes - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی Wilkes - ویرایش دوم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول پایه ای و محاسبات در مهندسی شیمی Himmelblau و Riggs - ویرایش هفتم

حل تمرین کتاب اصول پایه ای و محاسبات در مهندسی شیمی Himmelblau و Riggs - ویرایش هفتم

قیمت : 3,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب برنامه نویسی سی پلاس پلاس Deitel - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب برنامه نویسی سی پلاس پلاس Deitel - ویرایش سوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی مهندسی فرآیندهای زیستی Doran - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب مبانی مهندسی فرآیندهای زیستی Doran - ویرایش دوم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روش المان محدود ZHU سال انتشار (2018)

کتاب روش المان محدود ZHU سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی