فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

کتاب طراحی سازه های بتنی Darwin و Dolan و Nilson - ویرایش پانزدهم (2016)

کتاب طراحی سازه های بتنی Darwin و Dolan و Nilson - ویرایش پانزدهم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب طراحی سازه های بتنی نیلسون - ویرایش چهاردهم

کتاب طراحی سازه های بتنی نیلسون - ویرایش چهاردهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم

کتاب اصول مهندسی ژئوتکنیک Das و Sobhan - ویرایش هشتم (نسخه SI)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان عمران و محیط زیست Shalaby سال انتشار (2018)

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسان عمران و محیط زیست Shalaby سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب تحليل ساختاری و استرس Megson - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

حل تمرین کتاب هیدرولیک کانال باز Akan

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه نیرو ها و واکنش های داخلی سازه خرپا cantilever

کد متلب محاسبه نیرو ها و واکنش های داخلی سازه خرپا cantilever

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی مهندسی ژئوتکنیک داس - ویرایش سوم

کتاب مبانی مهندسی ژئوتکنیک داس - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی