فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد Callister - ویرایش هفتم

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد Callister - ویرایش هفتم

قیمت : 3,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مواد مهندسی 1 Jones و Ashby - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب مواد مهندسی 1 Jones و Ashby - ویرایش چهارم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب متالوژی فیزیکی مدرن Smallman و Ngan - ویرایش هشتم

حل تمرین کتاب متالوژی فیزیکی مدرن Smallman و Ngan - ویرایش هشتم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مبانی علم و مهندسی مواد Callister و Rethwisch - ویرایش چهارم

حل تمرین کتاب مبانی علم و مهندسی مواد Callister و Rethwisch - ویرایش چهارم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد Callister و Rethwisch - ویرایش نهم

حل تمرین کتاب مقدمه ای بر علم و مهندسی مواد Callister و Rethwisch - ویرایش نهم

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مهندسی نانو Schulz

حل تمرین کتاب مهندسی نانو مارک اسچولز

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تست فراصوتی مواد - ویرایش چهارم

فایل PDF کتاب تست فراصوتی مواد - ویرایش چهارم

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب قطرات و اسپری سرگی ساژین

کتاب قطرات و اسپری سرگی ساژین

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب علم و مهندسی مواد Askeland - ویرایش پنجم

حل تمرین کتاب علم و مهندسی مواد Askeland - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی