فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 6

کتاب Linguistics: An Introduction - ویرایش دوم (2009)

کتاب Linguistics: An Introduction - ویرایش دوم (2009) انتشارات دانشگاه کمبریج

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

کتاب اصول ارتباط سازمانی Shockley-Zalabak - ویرایش نهم (2015)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب علم و پزشکی در ورزش های رزمی (2017)

کتاب علم و پزشکی در ورزش های رزمی (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Techniques and Principles in Language Teaching - ویرایش سوم

کتاب Techniques and Principles in Language Teaching - ویرایش سوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دیکشنری اسپانیایی با انگلیسی و انگلیسی به اسپانیایی انشارات BARRONS - ویرایش چهارم

دیکشنری اسپانیایی با انگلیسی و انگلیسی به اسپانیایی انشارات BARRONS - ویرایش چهارم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب سبز بزرگ افعال ایتالیایی

کتاب سبز بزرگ افعال ایتالیایی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هندبوک گرامر زبان اسپانیایی Websters

هندبوک گرامر زبان اسپانیایی Websters

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب دیکشنری چینی به انگلیسی و انگلیسی به چینی انتشارات Tuttle

کتاب دیکشنری چینی به انگلیسی و انگلیسی به چینی انتشارات Tuttle

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Business English - ویرایش دهم

کتاب Business English - ویرایش دهم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی