فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 4

حل تمرین کتاب پدیده انتقال مقدماتی بیرد - ویرایش اول (2015)

حل تمرین کتاب پدیده انتقال مقدماتی بیرد - ویرایش اول (2015)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب ترمودینامیک مهندسی و شیمیایی Koretsky - ویرایش دوم (2013)

حل تمرین کتاب ترمودینامیک مهندسی و شیمیایی Koretsky - ویرایش دوم (2013)

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول ترمودینامیک مهندسی شیمی Dahm و Visco سال انتشار 2015

کتاب اصول ترمودینامیک مهندسی شیمی Dahm و Visco سال انتشار 2015

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هندبوک تصفیه نفت (2016)

هندبوک تصفیه نفت (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

حل تمرین کتاب فرایندهای انتقال و عملیات واحد جیانکوپلیس

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت (2016)

کتاب مقدمه ای بر مهندسی نفت (2016)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی - ویرایش دوم

کتاب مکانیک سیالات برای مهندسی شیمی - ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب اصول بنیادی و محاسباتی در مهندسی شیمی - ویرایش هفتم

فایل PDF حل تمرین کتاب اصول بنیادی و محاسباتی در مهندسی شیمی - ویرایش هفتم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب طرح و اقتصاد کارخانه رشته مهندسی شیمی - ویرایش پنجم

فایل PDF حل تمرین کتاب طرح و اقتصاد کارخانه رشته مهندسی شیمی - ویرایش پنجم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی