فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

کتاب مکانیک تحلیلی Lemos - ویرایش دوم (2018)

کتاب مکانیک تحلیلی Lemos - ویرایش دوم (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک سیالات مهندسی Song سال انتشار (2018)

کتاب مکانیک سیالات مهندسی Song سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب طراحی اجزای ماشین Bhandari - ویرایش سوم

کتاب طراحی اجزای ماشین Bhandari - ویرایش سوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مکانیک جامدات Ross

کتاب مکانیک جامدات Ross

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک جامدات Ross

حل تمرین کتاب مکانیک جامدات Ross

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روش المان محدود ZHU سال انتشار (2018)

کتاب روش المان محدود ZHU سال انتشار (2018)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

حل تمرین کتاب مکانیک مواد Pytel و Kiusalaas - ویرایش دوم

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب مکانیک دورانی برای دانشجویان مهندسی Curtis - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب مکانیک دورانی برای دانشجویان مهندسی Curtis - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل تمرین کتاب انتقال حرارت تابشی Modest - ویرایش سوم

حل تمرین کتاب انتقال حرارت تابشی Modest - ویرایش سوم

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی