فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

کتاب اصلاح رفتار اصول و فرآیند ها - ویرایش ششم (2016)

کتاب اصلاح رفتار اصول و فرآیند ها - ویرایش ششم (2016)

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب روانشناسی عملی مادزلی - ویرایش ششم (2014)

کتاب روانشناسی عملی مادزلی - ویرایش ششم (2014)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب اصول یادگیری و رفتار Domjan - ویرایش هفتم (2015)

کتاب اصول یادگیری و رفتار Domjan - ویرایش هفتم (2015)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب هندبوک روانشناسی خشونت انتشارات Wiley

فایل PDF کتاب هندبوک روانشناسی خشونت انتشارات Wiley

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل