فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

کتاب علم و پزشکی در ورزش های رزمی (2017)

کتاب علم و پزشکی در ورزش های رزمی (2017)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجله فوتبال Kicker اکتبر 2016

فایل PDF مجله فوتبال Kicker اکتبر 2016

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب تحقیقات ورزشی با استفاده از نرم افزار SPSS

فایل PDF کتاب تحقیقات ورزشی با استفاده از نرم افزار SPSS - سال انتشار 2016

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل