فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

کتاب آنالیز مهندسی معدن Bise – ویرایش دوم

کتاب آنالیز مهندسی معدن Bise – ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مهندسی مخازن نفت و گاز کرفت – ویرایش دوم

فایل PDF کتاب مهندسی مخازن نفت و گاز کرفت – ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب هندبوک سنگ ها

فایل PDF کتاب هندبوک سنگ ها (The Pocket Book of Stones)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل