فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Horizons 2

متن فایل صوتی کتاب دانش آموز Horizons 2

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب معلم First Friends 1

کتاب معلم First Friends 1

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب معلم First Friends 2

کتاب معلم First Friends 2

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم (2016)

کتاب Practical English Usage - ویرایش چهارم (2016)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Grammar Success in 20 Minutes a Day - ویرایش دوم

کتاب Grammar Success in 20 Minutes a Day - ویرایش دوم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Practice Makes Perfect - Basic English Premium - ویرایش دوم

کتاب Practice Makes Perfect - Basic English Premium - ویرایش دوم

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان هندی Learn Hindi 400 Actions + Activities Everyday Hindi for Beginners به همراه فایل

کتاب آموزش زبان هندی Learn Hindi 400 Actions + Activities Everyday Hindi for Beginners به همراه فایل های صوتی کتاب

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Modern Spanish Grammar A Practical Guide به همراه کتاب کار - ویرایش دوم

کتاب آموزش زبان اسپانیایی Modern Spanish Grammar A Practical Guide به همراه کتاب کار - ویرایش دوم

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمون های فصل به فصل کتاب Select Readings Pre-Intermediate ویرایش دوم به همراه جواب آزمون ها

آزمون های فصل به فصل کتاب Select Readings Pre-Intermediate ویرایش دوم به همراه جواب آزمون ها

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی