فایل های دسته بندی Excel - صفحه 1

کتاب Excel 2019 Bible

کتاب Excel 2019 Bible

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه معکوس و ترانهاده و دترمینان ماتریس

فایل اکسل محاسبه معکوس و ترانهاده و دترمینان ماتریس تا ابعاد 10*10

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب کاربرد اکسل 2016 در آمار مهندسی - یک راهنمای حل مسائل عملی (2016)

کتاب کاربرد اکسل 2016 در آمار مهندسی - یک راهنمای حل مسائل عملی (2016)

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل انتگرال سیمپسون با برنامه اکسل

حل انتگرال سیمپسون با برنامه اکسل (با فرمت xls)

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه اکسل محاسبه احتمال در پرتاب سکه

برنامه محاسبه احتمال در پرتاب سکه در نرم افزار اکسل (Excel).

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل