فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 9

کد متلب سیستم آونگ فنر غیر خطی

کد متلب سیستم آونگ فنر غیر خطی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حل کننده مکعب روبیک به صورت GUI

کد متلب حل کننده مکعب روبیک به صورت GUI

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب شبیه ساز رادار به صورت GUI

کد متلب شبیه ساز رادار به صورت GUI به همراه فایل راهنما

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب کنترل PD کوادروتور

کد متلب کنترل PD کوادروتور

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب کنترل فازی چراغ راهنمایی

کد متلب کنترل فازی چراغ راهنمایی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب رسم تخمین موج مربعی با سری فوریه و مشاهده پدیده گیبس

کد متلب رسم تخمین موج مربعی با سری فوریه و مشاهده پدیده گیبس

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب محاسبه اعشار عدد پی تا تعداد دلخواه

کد متلب محاسبه اعشار عدد پی تا تعداد دلخواه با فرمول Machin

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

کد متلب حذف پس زمینه تصویر با الگوریتم EM

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کد متلب شبیه سازی برخورد دو توپ به صورت انیمیشن

کد متلب شبیه سازی برخورد دو توپ به صورت انیمیشن

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی